SERVEIS

Gestió tècnica de projectes

SGT té com a especialitat la gestió i coordinació d’empreses i equips humans per aconseguir els objectius fixats amb el seu client.

Gestió Integral de projectes

Project Management

Servei que ofereix al client una gestió totalment externalitzada des de la gestació de la idea del projecte fins a la posada en funcionament del mateix tenint com a únic interlocutor a SGT, incloent:

 • Due Diligence de sòls i actius immobiliaris
 • Estudis de viabilitat.
 • Dissenys inicials i/o Avantprojectes.
 • Gestió urbanística de sòl
 • Gestió de llicències i autoritzacions a les administracions competents.
 • Redacció de projectes executius.
 • Sol·licitut d’ofertes i gestió de la contractació.
 • Seguiment de l’execució: control econòmic, de terminis i de qualitat.
 • Control de la redacció del projecte As-Built.
 • Gestió amb les companyies subministradores.
 • Posada en marxa de les instal.lacions.

Monitorització i seguiment de projectes

Project Monitoring

Servei que desenvolupa i posa en marxa un projecte que ja ha estat dissenyat previament, amb l’objectiu de no desviament econòmic, de terminis i de qualitat, incloent:

 • Estudi dels projectes.
 • Assistència a la contractació: redacció de plecs, sol·licituts i anàlisi d’ofertes i proposta de contractació.
 • Seguiment de l’execució d’obra: control econòmic, de terminis i de qualitat.
 • Control de la redacció del projecte As-Built.
 • Posada en marxa de les instal.alcions.

Gestió d’execució d’obra

Construction Management

Servei que s’ocupa de la gestió de la construcció, garantint els objectius, econòmics, de terminis i de qualitat. Ja sigui un únic contractista o en contractació per lots.

Direcció facultativa

Servei encarregat del control i la direcció preceptiva de l’obra.

Coordinació de Seguretat i Salut

Servei de coordinació de les diferents activitats de l’obra per garantir que els intervinents compleixin les normes de seguretat i salut al treball.


Som-hi?

Contacta amb nosaltres a les nostres oficines, per telèfon o e-mail.
Estarem encantats de rebre't!